Avatud on konkurss Eesti Lennuakadeemia rektori ametikoha täitmiseks

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja avaliku konkursi Eesti Lennuakadeemia rektori ametikoha täitmiseks alates 1. augustist 2014. a kuni 31. juulini 2019. a.

Rakenduskõrgkooli rektori ametikohale võib kandideerida Eesti kodanik, kellel on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

  • teadmised kõrghariduse korraldusest ning õpetavatest erialadest;
  • juhtimiskogemus vähemalt  kolm aastat;
  • eelnev töökogemus haridusvaldkonnas;
  • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel ja inglise keele oskus vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel.

Kasuks tuleb doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning lennundusalased teadmised.

Kandideerijal palume esitada kirjalik avaldus, elulookirjeldus (sh teenistuskäik), nõuetekohast kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia, olulisemate teadus- või loometööde nimekiri, tegevuskava viieks aastaks (max kolm A4) ning konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid Haridus- ja Teadusministeeriumisse (märgusõna „Rektori konkurss“) hiljemalt 13. maiks 2014. a aadressil Munga 18, 50088 Tartu või e-posti aadressil cv@hm.ee.

Täiendav teave telefonidel 7 448 103 (Eesti Lennuakadeemia personali- ja kvaliteedijuht Aiki Pärle) või 735 0250 (Haridus- ja Teadusministeeriumi personaliosakonna peaekspert Monika Vapra).

Valimised toimuvad "Rakenduskõrgkooli rektori valimise korra" alusel.  

Praeguse rektori, Jaan Tamme, ametiaeg hakkas 1. septembril 2009. Ametiaja kestvus on viis aastat.