Sel sügissemestril on lennuakadeemias õppureid seitsmest välisriigist

Eesti Lennuakadeemias alustas 2018/19. õppeaasta sügissemestril rahvusvahelisi õpinguid lennuakadeemia senise tegutsemisaja suurim välisriigi õppurite grupp - suisa 16 õppurit seitsmest erinevast riigist. 

Neist 15 on Erasmus+ programmi väliskülalisüliõpilased Poolast, Hollandist, Slovakkiast, Türgist, Šveitsist ja Leedust. Üks Poola väliskülalisüliõpilane on lennuakadeemias õppinud juba ka poolteist aastat tagasi, kuid mulje siinsest elust ja õppest oli nii positiivne, et otsus end lennuakadeemiaga veel kord siduda sündis kiiresti.

Foto: Kalev Ints

Väliskülalisüliõpilastele pakutakse sel esmakordselt ka kahte uut õppemoodulit – 30 ECTS Aviation Company Management ja Remotely Piloted Aircraft 8 ECTS.

Esmakordselt osaleb lennuliiklusteeninduse erialaõppes Lätist pärit õppur – seni ei ole erialaõppes välisriigi õppureid koolitatud.

Lennuakadeemiast läks Erasmus+ programmiga sel semestril võõrsile vahetusüliõpilaseks 9 ja välispraktikale Belgiasse üks tudeng. Kolmele 2018. a. lõpetanud tudengile anti ka võimalus sooritada Erasmus+ programmi raames äsjalõpetanute praktikat Soomes ja Lätis.

Soovime kõigile õppuritele nii siin kui võõrsil edukat ja meeldejäävat sügissemestrit!


Lisainfo:
Karine Mandel
välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist
karine.mandel@eava.ee