Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga ootab osalema rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursil

Konkursil võivad osaleda rakenduskõrgkoolide liikmeskonda kuuluvad isikud ja neist koosnevad uurimisgrupid, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus rakendatud teadmine (toode, tehnoloogia, teenus vmt) ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine ning mis on suunatud (soovitavalt) Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele. 

Konkursi tingimused:

  • konkursil osalemiseks tuleb saata täidetud ankeet ja ankeedis nimetatud täiendavad materjalid hiljemalt 3. septembriks 2016 e-posti aadressile info@rkrn.ee. Kirja pealkirjaks märkida “Konkurss”;
  • igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe tööga;
  • esitatav töö on uudne ning on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval aastal.

Konkursi eesmärk on

  • väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
  • tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga;
  • teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.

Võidutöö väljaselgitamine ja autasustamine

Konkursile laekunud tööd vaatab läbi ja valib välja parima selleks moodustatud ekspertkomisjon hiljemalt 17. septembriks 2016. 

Konkursi võidutöö teostanud isikut/uurimisgruppi tunnustatakse stipendiumiga Tallinna linna poolt, mis antakse üle Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldataval Tallinna Ettevõtluspäeval oktoobris 2016.

Võidutöö peaauhind on 640 eurot.

  • Konkursi statuut asub siin.
  • Konkursil osalemise ankeedi leiab siit