ELA Fondi stipendiumikonkursside parimaid tunnustatakse jõulupeol

Autor: Karine Mandel, välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist

Oktoobri alguses kuulutas SA Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi Lennuliiklusteeninduse ASi, Fort Aero ASi ja ASi Tallinna Lennujaam stipendiumide eraldamiseks. Stipendiumide pidulik üleandmine toimub Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste jõulupeol 14. detsembril.

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumi raames tunnustati nelja stipendiaati 750 euroga. Taotluste hindamisel võeti aluseks CVd, õppetulemused ja esseed. Komisjon otsustas, et stipendiumi saavad:

  • Mait Rõõmus, kes pani oma mõtted kirja teemal „Mina ja lennuliiklusteeninduse tulevik“;
  • Mikk Andreson, kes arutles teemal „Mina ja Eesti lennuliiklusteenindus“;
  • Gert Riistan ja Kati Kütisaar, kes esitasid esseed teemal „Mehitamata ja mehitatud lennuliikluse koostoimimine kontrollitud õhuruumis − soodustajad ja takistajad“. 

Tallinna Lennujaam ASi stipendiumid on mõeldud lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise ning lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilastele. Ühe stipendiumi suurus on 640 eurot. Kandideerimiseks tuli esitada taotlus, CV ning essee, lisaks arvestati ka õppetulemusi. Tunnustuse pälvisid lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilane

  1. Therese Viitkar, kes kirjutas teemal „Kliendikeskne​ ​ja​ ​digitaalne​ ​reisiterminal“ ning lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilane 
  2. Triin Viitmaa, kelle esitatud essee kandis pealkirja „Innovatiivne ja jätkusuutlik lennujaam“.  

Fort Aero ASi stipendium on mõeldud õhusõiduki juhtimise eriala lennukijuhtimisele spetsialiseerunud üliõpilastele. Ka sel stipendiumikonkursil osalemiseks tuli esitada taotlus, CV ja essee. Stipendiumikomisjon leidis, et kandidaatidest oli parim:

  1. Märt Mustkivi, kes kirjutas teemal „Kahe piloodi asemel ühe piloodiga lendamise kitsaskohad tuleviku lennunduses, pälvides 700 eurot.

2017. aasta sügissemestri stipendiumide kogumaht oli 4980 eurot. Eesti Lennuakadeemia ja ELA Fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ning tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest!


Täname väga ka meie sponsoreid ja koostööpartnereid!