Üliõpilastel on võimalik kandideerida LLT, Tallinna Lennujaama, Fort Aero ja Panaviaticu stipendiumidele

Oktoobris on akadeemia tudengitel võimalus kandideerida ELA Fondi stipendiumidele. 2014. aasta sügissemestri stipendiumifondi kogumaht on 4180 eurot.

Kuni 1. novembrini 2014 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumi, ASi Tallinna Lennujaam, ASi Fort Aero ja Panaviatic ASi stipendiumi taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.


Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2.  kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1)  „Eesti Lennuakadeemia rahvusvahelistumise võimalused“;

2) „Lennukaid ideid Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala tulevikust“.

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.


ASi Tallinna Lennujaam
stipendium

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 3. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1) „Millisena näen regionaallennujaamade tulevikku Euroopas?“;

2) „Minu visioon Euroopa lennutranspordist aastaks 2030“;

3) „Kas rahvuslik lennufirma (national carrier) peaks olema äriprojekt või riigi esindaja?“;

4) „Uued tehnilised lahendused Eesti lennuväljadele“.

Stipendiumifond on 1280 eurot, millest antakse välja üks 640-eurone stipendium side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilasele ja üks 640-eurone stipendium lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilasele. 


Panaviatic ASi stipendium

Panaviatic ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt 2. aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1) „Lennunduse ülereguleeritus kui progressi pidur“;

2) „Proaktiivse ohutuskultuuri kujundamine hooldusorganisatsioonis“;

3) „Baasteadmiste roll inseneritöös“.

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja kaks 350-eurost stipendiumi.


Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise vähemalt 2. aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1) „Kes vastutab lennuohutuse eest?“;

2) „Kas lennuohutus ja lennundusohutus on sünonüümid või erinevad mõisted?“.

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja üks stipendium.


Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.


Nimelise stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada e-ankeet siin. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond, lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium. 

 • Stipendiumide statuudid leiab siit
 • Lisainfo tel 744 1500 või e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee.
Aktiivset ja edukat kandideerimist!

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.