Lõpuaktusel kuulutati välja tänavused stipendiaadid

Mai alguses kuulutas SA Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i, Panaviatic AS-i, Fort Aero AS-i ja Otto Tauri stipendiumide eraldamiseks. Tulemused selgusid juuni alguses ning stipendiumide üleandmine toimus 19. juunil Eesti Lennuakadeemia 16. lennu lõpuaktusel.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi rahastab iga-aastaselt Lennuliiklusteeninduse AS ning välja anti kaks stipendiumi väärtusega 750 eurot. Taotluste hindamisel võeti aluseks nii üliõpilaste avaldused, CV-d, õppetulemused kui ka essee. Stipendiaatideks valiti komisjoni otsusega Ilo-Kaisa Volmer ja Marleen Leib, kes kirjutasid mõlemad essee teemal "Minu ootused seoses lennundusettevõttes toimuva erialapraktikaga".

Üle anti ka Otto Tauri fondi stipendium, mille väärtus oli sel aastal 500 eurot. Kandidaate oli 6 ning esitada tuli CV ja avaldus koos stipendiumi kasutamise eesmärgi, oodatava tulemuse ja planeeritava rahakasutuse kirjeldusega. Stipendiumikomisjon leidis, et tugevaimaks kandidaadiks on 3. kursuse pilooditudeng Madis Metsanurk.

Panaviatic AS-i stipendiumid on mõeldud õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilastele ning ühe stipendiumi suurus on 350 eurot. Konkursil kandideerimiseks oli vajalik esitada stipendiumitaotlus, CV ning essee, samuti arvestati õppetulemusi. Stipendiumikomisjon otsustas tublide tulemuste eest stipendiumid eraldada 3. kursuse tudengitele Peeter Soasepp ja Rebeka Tsäro.

Fort Aero AS-i stipendium antakse välja õhusõiduki juhtimise (spetsialiseerumisega lennuki juhtimisele) üliõpilastele. Ka sel stipendiumikonkursil osalemiseks tuli üliõpilastel esitada avaldus, CV ja essee valitud teemal. Silmapaistvaima tulemuse saavutas akadeemia selle aasta lõpetaja Keir Lomp, kes kirjutas teemal "Kes vastutab, et kokpitis oleks pädev piloot?“. Antud stipendiumi väärtus oli 700 eurot.

2014/2015. õppeaasta kevadsemestri stipendiumide kogumaht oli 3400 eurot. 

Täname sponsoreid Lennuliiklusteeninduse AS-i, Panaviatic AS-i, Fort Aero AS-i ja teisi annetajaid, kelleta akadeemia tublimate premeerimine oleks võimatu.

Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ning tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest!