ELA Fond annab sel sügissemestril välja 7 stipendiumit - konkursid on avatud!

Oktoobrikuus saavad akadeemia üliõpilased kandideerida ELA Fondi stipendiumidele. 2016. aasta sügissemestri stipendiumifondi kogumaht on 4820 eurot.

Kuni 24. oktoobrini 2016 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi Lennuliiklusteeninduse ASi, ASi Tallinna Lennujaam, Tallinn Airport GH ASi, Fort Aero ASi ja Panaviatic Maintenance ASi stipendiumide taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Erialad ja stipendiumid:

 • ATS (lennuliiklusteenindus) - Lennuliiklusteeninduse AS stipendium (2 tk);
 • CNS (lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine) - ASi Tallinna Lennujaam (2 tk) ja eraldi ASi Tallinn Airport GH stipendiumid (2tk);
 • PIL (õhusõiduki juhtimine) - Fort Aero AS stipendium (1 tk);
 • TECH (õhusõiduki ehitus ja hooldus) - Panaviatic ASi stipendium (2 tk);
 • AM (lennundusettevõtte käitamine) - ASi Tallinna Lennujaam (2 tk) ja eraldi ASi Tallinn Airport GH stipendiumid (2 tk). 

ASi Tallinna Lennujaam stipendium
 

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia vähemalt 3. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada: 

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
  „Droonilennud lennuvälja läheduses ja nende mõju lennuohutusele täna ja tulevikus“;
  „Päikesepaneelide kasutamise võimalikkus lennuvälja ümbruses“. 

Stipendiumifond on 1280 eurot, millest antakse välja üks 640-eurone stipendium side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilasele ja üks 640-eurone stipendium lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilasele.


Eraldi annab stipendiumi välja ka AS Tallinn Airport GH

Kandideerida saavad Eesti Lennuakadeemia vähemalt 3. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV; 
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
  „Kaks miljonit reisijat aastas – mitu maapealse käitluse teenindusfirmat on optimaalne?“;
  „Milline peaks olema lennundusmaastik Eestis, et näeksin ennast töötamas õpitud alal?“;
  „Kas lennufirmad peaksid teeninduse sisse ostma?“;
  „Kes ja kuidas laadib meie lennukeid?“. 

Välja antakse üks 640-eurone stipendium kõige silmapaistvama essee esitajale.


Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2.  kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
  „Kas Eesti Vabariik on perifeerne riik?“;
  „Kaugjuhitava lennujuhtimistorni kontseptsiooni rakendatavus Eesti lennuväljadel“.

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.


Panaviatic Maintenance ASi stipendium

Panaviatic ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt 2. aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil; 
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
  „Hooldustehniku ameti populaarsuse tõstmine naissoo seas Eestis“;
  „Ärilennundus, kas kasvav või hääbuv lennundussektor?“.

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja üks 700-eurone stipendium.


Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise vähemalt 2. aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 •  essee (3 lk A4) teemal „Eesti lennundus aastal 2030“.

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja üks stipendium.
 

Kandidaatide kinnituse õppimise kohta ja õppetulemuste väljavõtte saadab SA-le Tartu Kultuurkapitalil Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Nimelise stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada e-ankeet taotluse lingil. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond, lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium.

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.