Üliõpilasi tunnustati ELA Fondi stipendiumidega

Karine Mandel,  välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist 

Oktoobri alguses kuulutas SA Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i, Panaviatic Maintenance AS-i, Fort Aero AS-i, Tallinn Airport GH AS-i ja AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumide eraldamiseks. Stipendiumide pidulik üleandmine toimus 3. novembril 21. Eesti lennundusseminaril.  

Stipendiaadid koos Tartu Kultuurkapitali, lennuakadeemia ja ettevõtete esindajatega. Foto: Maanus Kullamaa

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi raames anti välja kaks tunnustust väärtusega 750 eurot. Hindamisel võeti aluseks taotlus, CV, õppetulemused ja essee. Komisjon otsustas, et stipendiumi saavad Gert Riistan, kes esitas essee teemal "Kaugjuhitava lennujuhtimistorni kontseptsiooni rakendatavus Eesti lennuväljadel" ja Marleen Varblas, kes pani oma mõtted kirja teemal "Kas Eesti on perifeerne riik?".

AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumid on mõeldud lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise ja lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilastele ning ühe stipendiumi suurus on 640 eurot. Kandideerimiseks tuli esitada taotlus, CV ning essee, lisaks arvestati ka õppetulemusi. Tunnustuse pälvisid lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilane Karina Köörna, kes kirjutas teemal "Päikesepaneelide kasutamise võimalikkus lennuvälja ümbruses" ning lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilane Triin Viitmaa, kelle esitatud essee kandis pealkirja "Droonilennud lennuvälja läheduses ja nende mõju lennuohutusele täna ja tulevikus".

Panaviatic Maintenance AS toetab õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilasi ning ühe stipendiumi suurus on 700 eurot. Konkursil kandideerimiseks oli vajalik esitada taotlus, CV ning essee, lisaks arvestati ka õppetulemusi. Vastavalt stipendiumikomisjoni otsusele eraldati stipendium üliõpilasele Artur Šljupkin, kes kirjutas teemal "Ärilennundus, kas kasvav või hääbuv lennundussektor?“.

Fort Aero AS-i stipendium on mõeldud õhusõiduki juhtimise eriala lennukijuhtimisele spetsialiseerunud üliõpilastele. Ka sel stipendiumikonkursil osalemiseks tuli esitada taotlus, CV ja essee. Stipendiumikomisjon leidis, et 7 kandidaadist oli parim Taavi Adamberg, kes kirjutas teemal "Eesti lennundus aastal 2030“, pälvides 700 eurot.

2016. aasta sügissemestri stipendiumide kogumaht oli 4820 eurot. Välja andmata jäi Tallinn Airport GH AS stipendium, mille konkurss kuulutatakse välja kevadsemestril. Eesti Lennuakadeemia ja ELA Fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ning tänavad kandidaate konkurssidel osalemise eest, samuti sponsoreid ja koostööpartnereid!