Stipendiumikonkursside tulemused

Oktoobri alguses kuulutas Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi LLT AS-i, AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Estonian Air stipendiumide jagamiseks. Tulemused on selgunud ja stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia toimus 15. novembril 2012 Lennunudusseminaril.

AS-i LLT stipendiumi rahastab Lennuliiklusteeninduse AS ja välja anti kaks stipendiumi väärtusega 750 eurot. Stipendiumidele oli õigus kandideerida lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilastel.

Stipendiumikonkursile laekus 9 taotlust, mille hindamisel võeti aluseks üliõpilaste poolt saadetud avaldused, CV-d, õppetulemused ja esseed.  Komisjon otsustas, et stipendiumi saavad Mariliis Õun, kes kirjutas essee teemal „Erasmus programm – akadeemiline mobiilsus või akadeemiline hulkurlus“ ja Triin Kuusemets, kes kirjutas essee teemal „Riikliku lennuohutusprogrammi (SSP-State Safety Program) vajalikkus“. 

AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumi rahastab AS Tallinna Lennujaam. Nagu varasemaltki, anti välja kaks stipendiumi, mille väärtus on 640 eurot. Statuudi kohaselt saavad stipendiumile kandideerida side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise ning lennundusettevõtte juhtimise erialade üliõpilased. Kandidaadid esitasid Tartu Kultuurkapitalile avalduse, CV ning essee. Samuti arvestas stipendiumikomisjon üliõpilaste õppetulemusi.

Konkursile laekus ühtekokku 5 taotlust. Tulevastest side- ja navigatsioonisüsteemide käitajatest pälvis stipendiumi Toivo Värbu ja lennundusettevõtte juhtidest Oliver Siitam. Mõlemad stipendiaadid kirjutasid esseed teemal „Tallinna Lennujaam aastal 2040“.

AS-i Estonian Air stipendiumi rahastab AS Estonian Air ning stipendiumi väärtuseks on 500 eurot. Stipendiumile oli õigus kandideerida õhusõiduki juhtimise kutseala lennuki juhtimise eriala üliõpilastel, kes on alustanud lennupraktikat ja kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi statuut sätestab, et selle saaja valitakse välja seni sooritatud lennupraktika tulemuste alusel ning kriteeriumideks on  eelkõige distsipliin, püsivus, praktiline edasijõudmine, avatus, edasipüüdlikkus jmt üliõpilase erialast motivatsiooni ja võimekust iseloomustavad tegurid. Konkursile laekus 4 taotlust. Stipendiaadiks valiti Virko Koha.

Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ja tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest!