Lõpuaktusel kuulutati välja kevadsemestri stipendiaadid

Mai alguses kuulutas SA Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi  AS-i Tallinn Airport GH, Fort Aero AS-i, Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Otto Tauri stipendiumide eraldamiseks. Tulemused selgusid juuni alguses ning stipendiumide üleandmine toimus 15. juunil Eesti Lennuakadeemia 19. lõpuaktusel.

AS-i Tallinn Airport GH stipendium oli suunatud lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilastele ning stipendiumi suurus on 640 eurot. Konkursil kandideerimiseks tuli esitada stipendiumitaotlus, CV ning essee, arvestati ka õppetulemusi. Stipendiumikomisjon otsustas tublide tulemuste eest stipendiumi eraldada kolmanda kursuse tudengile Lennart Heinoja, kes kirjutas essee teemal „Lennureisijate teenindamine Tartus aastal 2028“.

Fort Aero AS-i stipendium antakse välja õhusõiduki juhtimise (spetsialiseerumisega lennuki juhtimisele) üliõpilastele. Ka sel stipendiumikonkursil osalemiseks tuli esitada avaldus, CV ja essee. Parima tulemuse saavutas lennuakadeemia selle aasta lõpetaja Märt Mustkivi, kes kirjutas sponsori etteantud teemal „Eneseväljendusoskus piloodi töös“, pälvides 700 eurot.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi rahastab Lennuliiklusteeninduse AS ning välja anti üks stipendium väärtusega 750 eurot. Taotluste hindamisel võeti aluseks CV-d, õppetulemused ja esseed. Stipendiaadiks sai Mait Rõõmus, kirjutas teemal „Milliseid võimalusi ja väljavaateid pakub tehnoloogia areng lennuliiklusteenindusele?“.

Üle anti ka Otto Tauri fondi stipendium, mille väärtus oli sel aastal 500 eurot. Kandidaate oli 14 ning esitada tuli CV ja avaldus koos stipendiumi kasutamise eesmärgi, tegevuste, oodatava tulemuse ja planeeritava rahakasutuse kirjeldusega. Stipendiumikomisjon leidis, et tugevaimaks kandidaadiks on esimese kursuse pilooditudeng Siim Isküll.

2017/18. õ.a kevadsemestri stipendiumide kogumaht oli 2590 eurot. Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ja tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest!

Samuti täname väga meie sponsoreid AS-i Tallinn Airport GH, Fort Aero AS-i, Lennuliiklusteeninduse AS-i ning teisi annetajaid, kelleta meie tublimate premeerimine oleks võimatu.

Lisainfo:
Karine Mandel
välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist
karine.mandel@eava.ee