8. juulil lõppes avalduste vastuvõtt

Täna, 8. juulil on viimane võimalus esitada avaldusi Eesti Lennuakadeemia viiele erialale: lennuliiklusteenindus, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine, õhusõiduki juhtimine, lennundusettevõtte juhtimine ning õhusõiduki hooldus. Avalduste vastuvõtt kestab akadeemia õppehoones kell 16.00, kuid interneti-aadressil www.sais.ee on neid võimalik esitada hiljemalt kell 23.59.

Eesti Lennuakadeemiasse on tänaseks laekunud pea 700 avaldust. Enim sisseastumisavaldusi on esitatud õhusõiduki juhtimise erialale, täpsemalt 21,5 avaldust kohale. Suurt huvi on üles näidatud ka lennuliiklusteeninduse eriala vastu, kuhu tänaseks on õppimissoovi avaldanud 136 inimest.

Käesoleval aastal on vastuvõtukatsete osas toimunud mõningaid muudatusi. Lennuliiklusteeninduse eriala puhul kutsutakse kirjalikule kutsesobivustestile pingerea alusel esimesed 60 kandidaati. Vastuvõtueeskirjast lähtudes on SAIS-is antud erialade puhul nähtavad avaldused, mis on juba pääsenud esimese kuuekümne hulka.

Seejärel on 52 tudengikandidaadil võimalus sooritada arvutipõhine kutsesobivustest FEAST, mille järel kutsutakse individuaalsele vestlusele 15 edukamat kandidaati. Vestluse järgselt saadetakse13 kandidaati Eesti Lennuakadeemia poolt tervislikku kontrolli.

Õhusõiduki juhtimise eriala kirjalikule kutsesobivustestile lubatakse paremusjärjestuse alusel samuti kuni 60 kandidaati. Kirjalik kutsesobivustest, millega hinnatakse psühholoogilist võimekust, isiksusomadusi ja kutsesobivust, toimub 12.07 või 13.07.2011 kell 10.00. Testide sooritamise ligikaudne aeg on 7 tundi. Tervisliku sobivuse kontrollile lubatakse paremusjärjestuse alusel sarnaselt lennuliiklusteeninduse erialale kuni 13 kandidaati.