Täienduskoolitus lennundusraadioside spetsialistidele

Täiendkoolituse teemad:

  • Lennunduse raadioside  (standardit ETSI EN300676 järgides);
  • VoIP  lennundussides (standardi EUROCAE ED-137 tutvustus)


Koolituse aeg ja koht: 4 – 6. jaanuar 2012,  koolitus toimub vene keeles

Eesti Lennuakadeemia, Lennu 40, Reola, Ülenurme vald, 61707 Tartu maakond.

Koolituse maht: 2 EAP , kontaktõpe 19,5 astronoomilist tundi.

Kursuse läbiviijad: Kalev Märtens ja Jaak Umborg

Koolituse maksumus: 323 €  /osalejalt

Täiendav info: Jaak Umborg  , jaak.umborg@eava.ee  , 744 8107, 55678386

Kursuse läbinutele antakse vastav tunnistus.

 
Koolituse programm

Esimene päev (6 tundi):  Raadioside trakt ja selle komponentide kaasaegne mõõtmine

Sissejuhatus. Raadiosignaali  võimsuse bilanss sidetraktis: vaba ruumi kaod, antenni võimendus, kaod fiidris. Antennid:  üldised põhimõtted ja parameetrid; lennunduses kasutatavad antennitüübid; antennide lahtisidestus.  Õõsresonaatorid ; koaksiaalliinid; lainejuhid. Filtrid.

Spektrianalüsaatori erifunktsioonide kasutamine; S – parameetrite kasutamine mõõtmistel; ahelaanalüsaatori kasutamine.

Teine päev (7,5 tundi): Raadioseadmete suuresignaali parameetrid, standardi ETSI EN300646 valguses (ETSI- European Telecommunications Standards Institute)

Signaal/müra suhe,  S+N/N ja  SINAD mõõtmine.  Kõrvalkanali mahasurumistegur. Saatja mürad. Intermodulatsiooni mahasurumistegur. Vastuvõtja ristmodulatsiooni mahasurumistegur. Vastuvõtja blokeeringutegur; automaatne võimenduse regulaator.

Spektrianalüsaatori dünaamiline piirkond. Raadioseadmete  parameetrite mõõtmine.

Kolmas  päev (6  tundi): ETSI EN300676 normide rakendamine vajalike sisend/väljundfiltrite valikul

Meetodid filtrite arvutamiseks,  parktiliste näidete läbiarvutamine.

Mida tuleb lennunduse raadioside spetsialistil  teada VoIP-st (Voice over Internet Protocol)?
Standardi EUROCAE ED-137 (VoIP for Air Traffic Management) lühitutvustus.