Täienduskursus raadioside- ning navigatsioonisüsteemide käitajatele toimub 14. - 18. märtsil 2011

Eesti Lennuakadeemia täienduskursus raadioside- ning navigatsioonisüsteemide käitajatele toimub 14. - 18. märtsil 2011 aastal. Koolitust viivad läbi Eesti Lennuakadeemia õppejõud Jaak Umborg ning Kalev Märtens.

Koolitusest osa võtma oodatakse neid, kelle töö on seotud raadioside seadmete paigaldamise, kasutamise ja hooldusega. Koolitusprogramm kohandatakse lähtuvalt osalejate ettevalmistuse tasemest.


 Lisainfo: Jaak Umborg, jaak.umborg@eava.ee