Tööpakkumine: lennuakadeemia otsib kahte lennujuhtimise instruktorit. Kandideerimise tähtaeg: 20. märts

Eesti Lennuakadeemia kuulutab välja avaliku konkursi lennujuhtimise instruktori (1,0 koormus) kahe ametikoha täitmiseks alates 01.08.2015.

Lennujuhtimise instruktori tööülesanneteks on:  

 • baas- ja pädevuskoolituse läbiviimine vastavalt õppekavale; 
 • lennujuhtimisalaste täienduskoolituste läbiviimine; 
 • simulaatorpraktikate õppemetoodika koostamine; 
 • osalemine arendusprojektides. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:  
 • vähemalt keskharidus; 
 • lennujuhi kvalifikatsioon; 
 • vähemalt 3-aastane töökogemus lennujuhina; 
 • töökogemus väljaõppejuhendajana või koolitajana; 
 • arvutikasutamise oskus põhiliste kontoritööks vajalike rakenduste tasemel; 
 • inglise keele kõrgem-kesktase (EN keeleoskus tasemete skaalal B2); 
 • oskus koostada õppematerjale;  
 • suhtlemis- ja meeskonnatööoskus. 

Kandideerimise tähtaeg on 20. märts 2015. a.

Kandideerimisnõuetest ja nõutavatest dokumentidest lähemalt siin