Tööpakkumine: otsime IT-spetsialisti

Eesti Lennuakadeemia otsib oma meeskonda nutikat ja julgete ideedega

IT-SPETSIALISTI (1,0 k)

Sinu ülesanneteks on:

● IKT vahendite haldamine, kasutajate nõustamine, abistamine ja juhendamine;
● hallatavate seadmete seadistamine, hooldamine ning vigade ja tõrgete operatiivne
kõrvaldamine;
● Eesti Lennuakadeemia üritustel tehnilise toe pakkumine;
● riist- ja tarkvaralistes arendusprojektides osalemine;
● IKT tegevuste dokumenteerimine;
● IT-juhi asendamine.


Ootame Sind oma meeskonda, kui Sul on:

● varasem töökogemus IT tugiteenuste pakkumisel, seadmete paigaldamisel,
tark- ja riistvara haldamisel;
● väga head arvuti kasutamise oskused, teadmised arvutite riistvarast, arvutivõrkudest
ja võrguseadmetest;
● varasem Linux serverite haldamise kogemus;
● inglise keele oskus (väga hea nii kõnes kui kirjas);
● väga hea suhtlemisoskus ja tahe inimesi aidata;
● algatusvõime, vastutustunne ja iseseisvus oma töö korraldamisel;
● hea tehniline taip ning Sulle meeldivad tehnilised väljakutsed;
● lahendustele orienteeritus, analüütiline mõtlemine ja aktiivne tööhoiak;
● iseseisev töösse suhtumine ja oskus töötada meeskonnas.


Hea, kui Sinul on:

● huvi lennunduse vastu;
● kogemus ja huvi multimeedia seadmete ja helitehnika kasutamisel;


Mida me Sulle pakume?

Väljakutseid ainulaadses lennunduse valdkonnas. Koostööd erinevate meeskondade ja
partneritega. Mõnusat ja kaasaegset töökeskkonda. Rohkelt koolitus- ja arenguvõimalusi.
Väärtustame ning toetame töötajate tervist ja sportlikku vaimu.
Tööle asumine 2018. aasta augustis.

Kui tekkis huvi, siis ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus muuhulgas põhjendad, miks
just sina sellele ametikohale parim kandidaat oled ning millised sinu varasemad kogemused ja
oskused sellel ametikohal kasuks oleks.
Postita oma sooviavaldus hiljemalt 3. augustiks 2018 merelle.zeiger@eava.ee.


Tahad rohkem teada?

Sinu küsimustele vastab IT-juht Henri Sutting henri.sutting@eava.ee.