Tööpakkumised: lennundustegevuse korralduse osakond ja keeltekeskus otsivad täiendust 

Hetkel on käimas avalikud konkursid viie ametikoha täitmiseks. Kandideerimise tähtaeg on 15. aprill 2016. 

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ametikoha täpsema kirjelduse leiab vastavale ametinimetusele klõpsates. 

Lennundustegevuse korralduse osakond:

Keeltekeskus: