Üliõpilastel on võimalik kandideerida LLT, Fort Aero ja Panaviaticu stipendiumidele

Lennuakadeemia üliõpilastel on maikuu jooksul võimalik kandideerida ELA Fondi stipendiumidele. 2015. aasta kevadsemestri stipendiumifondi kogumaht on 2900 eurot.

Kuni 1. juunini 2014 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi, AS-i Fort Aero stipendiumi ja Panaviatic AS-i stipendiumi taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.


Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2.  kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
1) "Minu ootused ja/või kogemused  seoses lennundusettevõttes toimuva erialapraktikaga";
2) "Üliõpilaste kaasamine akadeemia arendusprojektidesse: kasutegurid, võimalikud probleemid".

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.


Panaviatic AS-i stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
1) "Kõrgharidusega tehnikute eelised Eesti tööturul";
2) "Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala atraktiivsusest".

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja kaks 350-eurost stipendiumi.


Fort Aero AS-i stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (1-2 lk A4) järgmisel teemal: "Kes vastutab, et kokpitis oleks pädev piloot?".

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja üks stipendium.


Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Nimelise stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada e-ankeet siin. (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond, lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond AS-i Panaviatic stipendium).

 • Stipendiumide statuudid leiab siit.
 • Lisainfo tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Aktiivset ja edukat kandideerimist!

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.