Akadeemia lugu

13. aprillil 1993. aastal andis Vabariigi Valitsus välja määruse Tartu Lennukolledži asutamise kohta Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas. Sellega pandi alus koolitusasutusele, mis on tänasel päeval ainus lennundusalase rakenduskõrghariduse pakkuja Eestis. 

Juulis 1993. a alustas kolledži meeskond tööd ning 15. märtsil 1994. a algas Lennuameti tellimusel 17 tulevase lennujuhi koolitamine. 1995. a algas vastuvõtt diplomiõppekavadele. 2002. aastal alustati vastuvõttu rakenduskõrgharidusõppesse. 2008. aastal nimetati kõrgkool ümber Eesti Lennuakadeemiaks.        

Eesti Lennuakadeemia kroonika tutvustab olulisemaid daatumeid ja sündmusi kõrgkooli kujunemisloos. Lisaks on võimalik vaadata fotomeenutusi varasematest õppetingimustest jm.