Ole teejuhiks taevas

Nii, nagu autodel on vaja sõitmiseks maanteid ja laevadel mereteid, on õhusõidukitele
loodud nähtamatud rajad õhuruumis.

Selleks, et tagada lennuliikluse ohutu kulgemine mööda õhumarsruute, teevad igapäevaselt oma vastutusrikast tööd lennuliikluse korraldamise spetsialistid.

Selliseid spetsialiste koolitame lennuliiklusteenuste õppekaval, kus on kaks spetsialiseerumise võimalust:

  • lennuliiklusteenuste spetsialist;
  • lennujuht.


SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?


Lennuliiklusteenuste erialal õpid sa lennujuhiks või lennuliiklusteenuste spetsialistiks.

Lennuliiklusteenuste erialal toimub õppekava 2. õppeaasta keskel spetsialiseerumine. Eriala pädevusõppe mooduli alguses ja tesharjutuste hindamislävendi alusel õpid edasi kas lennujuhiks või lennuliiklusteenuste spetsialistiks.


Lennujuht

Lennujuht läbib rahvusvaheliselt tunnustatud lennujuhi algkoolituse.

Lennujuhi töö on korrapärase, turvalise ja kiire lennuliikluse tagamine õhuruumis. Pidades sidet pilootidega ning nähes neid radariekraanil, juhib ta neid, et lennukid oleksid alati üksteisest ohutus kauguses ja lennurajad ei ristuks.

Lennujuht on piloodi silmad pimedas, udus või tormise ilma korral. Ta aitab pilootidel erinevates ilmastikutingimustes orienteeruda ning ohutult lennuväljal maanduda.

Lennuliiklusteenuste erialal saab Sinust kõrgharidusega lennujuht ning Sul on võimalik teha karjääri:

  • lähilennujuhina, kes teostab lendude juhtimist lennuväljade vahetus läheduses ning stardi/maandumisrajal ja ruleerimisteedel;
  • lähenemislennujuhina, kes juhib nii saabuvaid kui lahkuvaid õhusõidukeid lennuväljade lähenemisalades kasutades selleks radari abi;
  • piirkondliku lennujuhina, kes suunab peamiselt ülelende riigi õhuruumis ning kõrgustevahemikus 3000 m kuni 20 000 m.

Küsi tudengilt sisseastumise kohta! 

Lennuliiklusteenuste spetsialist

Lennuliiklusteenuste spetsialist omandab teadmised ning oskused lennunduskeskkonnast, lennuliikluse korraldamise olemusest ja töömeetoditest. 

See võimaldab tal lahendada lennuliiklusteenustega seotud tööülesandeid erinevates lennundusettevõtetes ja asutustes:
  • lennuliiklust korraldavad ettevõtted;
  • lennuettevõtted;
  • lennujaamad;
  • avaliku sektori institutsioonid.

Ta suudab panustada nii igapäevastesse praktilistesse ülesannetesse kui ka ettevõtte arendustegevustesse.

ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Õppekava edukalt läbinud üliõpilane saab rahvusvaheliselt tunnustatud lennujuhi või lennuliiklusteenuste spetsialisti hariduse ning kõrgharidustunnistuse lennuliiklusteenuste erialal, mis tagab võimaluse töötada tulevikus nii Eestis kui ka välismaal.

Esimesel kahel aastal läbitakse peamiselt alusained, omandatakse vajalikud teadmised tehnikaainetest, õpitakse loodusteaduseid, majandusaineid ja ettevõtlust. Kolmandal kursusel algab spetsiifiline erialane väljaõpe, mille käigus omandatakse kõik vajalikud praktilised oskused vastavalt valitud spetsialiseerumisele.

Tutvu õppekavaga 

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kus ja kuidas õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Õppekava lõpetanute peamisteks tööandjateks Eestis on Eesti Õhuvägi, Lennuliiklusteeninduse AS, Tallinna Lennujaam AS ja Transpordiamet, aga ka mitmed teised kohalikud ning välismaised ettevõtted ning lennundusorganisatsioonid. Ka mehitamata lennundusega seotud ettevõtted vajavad järjest rohkem lennuliikluse korraldamise spetsialiste. 

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennunduskorralduse eriala vilistlane
EAVA