Lennuliiklusteenused – Eesti Lennuakadeemia

Ole teejuhiks taevas

Nii nagu autodel on vaja sõitmiseks maanteid ja laevadel mereteid, on õhusõidukitele
loodud nähtamatud rajad õhuruumis.

Selleks et tagada lennuliikluse ohutu kulgemine mööda õhumarsruute, teevad igapäevaselt oma vastutusrikast tööd lennuliikluse korraldamise spetsialistid. Just selliseid spetsialiste koolitame lennuliiklusteenuste õppekaval, kus on kaks spetsialiseerumise võimalust:

  • lennuliiklusteenuste spetsialist;
  • lennujuht.

Avalduste vastuvõtt sellele õppekavale toimub SAISis perioodil 06.05-27.06.2024. 

Pane tähele: saad avalduse esitada juba enne riigieksamite tulemuste teada saamist. Eksamitulemuste teada saamiseni on sinu staatus SAISis "tingimuslikult kandideeriv".

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?

Lennuliiklusteenuste erialal õpid sa lennujuhiks või lennuliiklusteenuste spetsialistiks

Lennuliiklusteenuste õppekaval toimub 2. õppeaasta keskel spetsialiseerumine. Eriala pädevusõppe mooduli alguses toimub testharjutuste hindamislävendi alusel jaotumine ja sa õpid edasi kas lennujuhiks või lennuliiklusteenuste spetsialistiks.  

Lennujuht läbib rahvusvaheliselt tunnustatud lennujuhi algkoolituse.

Lennujuhi töö on korrapärase, turvalise ja kiire lennuliikluse tagamine õhuruumis. Lennujuht peab sidet pilootidega, näeb lennukite liikumist radariekraanil ning juhib ta neid, et lennukid oleksid alati üksteisest ohutus kauguses ja lennurajad ei ristuks.

Lennujuht on piloodi silmad pimedas, udus või tormise ilma korral. Ta aitab pilootidel erinevates ilmastikutingimustes orienteeruda ning ohutult lennuväljal maanduda.

Lennuliiklusteenuste õppekaval võib sinust saada kõrgharidusega lennujuht ning sul on võimalik teha karjääri:

  • lähilennujuhina, kes teostab lendude juhtimist lennuväljade vahetus läheduses ning stardi/maandumisrajal ja ruleerimisteedel;
  • lähenemislennujuhina, kes juhib radari abil nii saabuvaid kui lahkuvaid õhusõidukeid lennuväljade lähenemisalades;
  • piirkondliku lennujuhina, kes suunab peamiselt ĂĽlelende riigi õhuruumis ning kõrgusvahemikus 3000 m kuni 20 000 m. 

Lennuliiklusteenuste spetsialist omandab teadmised ning oskused lennunduskeskkonnast, lennuliikluse korraldamise olemusest ja töömeetoditest.  

Lennuliiklusteenuste õppekaval võib sinust saada kõrgharidusega spetsialist, kes saab lahendada lennuliiklusteenustega seotud tööülesandeid erinevates lennundusettevõtetes ja asutustes:

  • lennuliiklust korraldavates ettevõtetes;
  • lennuettevõtetes;
  • lennujaamades;
  • avaliku sektori asutustes.
Lennuliiklusteenuste spetsialist suudab panustada nii igapäevastesse praktilistesse ĂĽlesannetesse kui ka ettevõtte arendustegevustesse.  
Ă•PPEKAVA

Mida õpitakse?

Ă•ppekava edukalt läbinud ĂĽliõpilane saab rahvusvaheliselt tunnustatud lennujuhi või lennuliiklusteenuste spetsialisti hariduse ning kõrgharidustunnistuse lennuliiklusteenuste erialal, mis tagab võimaluse töötada tulevikus nii Eestis kui ka välismaal.

Esimesel kahel aastal läbitakse peamiselt alusained, omandatakse vajalikud teadmised tehnikaainetest, õpitakse loodusteaduseid, majandusaineid ja ettevõtlust. Kolmandal kursusel algab spetsiifiline erialane väljaõpe, mille käigus omandatakse kõik vajalikud praktilised oskused vastavalt valitud spetsialiseerumisele. 

Tutvu õppekavaga 

Virtuaaltuur
Ă•PPEKESKKOND

Kus ja kuidas õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Ă•ppekava lõpetanute peamisteks tööandjateks Eestis on Lennuliiklusteeninduse ASEesti Ă•huvägi,  Tallinna Lennujaam AS  ja Transpordiamet, aga ka mitmed teised kohalikud ning välismaised ettevõtted ning lennundusorganisatsioonid. Ka mehitamata lennundusega seotud ettevõtted vajavad järjest rohkem lennuliikluse korraldamise spetsialiste. 
Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisĂĽsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennunduskorralduse eriala vilistlane
EAVA