Eesti Lennuakadeemia juhtimisorganiteks on rektoraat, nõukogu ja nõunike kogu. Lisaks nõustavad akadeemilise struktuuri osakondi õppekava nõukogud.  

Rektoraat

Esimees: rektor Jaanus Jakimenko 

Liikmed:  

 • Ants Aaver – õppeprorektor;
 • Karl-Erik Seegel – arendusprorektor; 
 • Priit Mootse – haldusdirektor;
 • Jaanika Mölter – kvaliteedijuht;
 • Anu Vare – lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht, lektor;
 • Nele Tootsi– side ja navigatsiooni osakonna hoidja, lektor;   
 • Meelis Koovit – lennukoolitusosakonna koolitusjuht;
 • Priit Pajuste – lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja;  
 • Mattias Kosemets – lennundustehnilise koolituse osakonna koolitusjuht.

Rektoraadi tehnilise töökorralduse tagab rektori sekretär Signe Maasing.                  


Nõukogu 2017/2018. õa koosseis

Rektor ja prorektorid

 • Rektor – Jaanus Jakimenko
 • Õppeprorektor – Ants Aaver 
 • Arendusprorektor – Karl-Erik Seegel

Struktuuriüksuste juhid

 • Haldusdirektor – Priit Mootse
 • Lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht – Anu Vare
 • Lennukoolitusosakonna koolitusjuht – Meelis Koovit
 • Lennundustehnilise koolituse osakonna koolitusjuht – Mattias Kosemets
 • Lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja – Priit Pajuste
 • Side ja navigatsiooni osakonna hoidja – Nele Tootsi
 • Õppeosakonna juhataja – Signe Vanker

Õppejõudude esindajad

 • Lii Nuut
 • Madis Parv

Üliõpilaskonna esindajad

 • Mikk Andreson – lennuliiklusteeninduse õppekava 2. kursuse üliõpilane, asendusliige Mait Rõõmus – lennuliiklusteeninduse õppekava 2, kursuse üliõpilane. Volituse kestus: 01.02.2018 - 31.08.2018
 • Raido Vint – õhusõiduki juhtimise õppekava 2. kursuse üliõpilane
 • Kristiin Koll – lennundusettevõtte käitamise õppekava 2. kursuse üliõpilane, asendusliige Melody-Mai Metsamaa – lennundusettevõtte käitamise õppekava 2. kursuse üliõpilane. Volituse kestus: 25.01.2018 - 31.08.2018

Nõunike kogu

 • Anti Purre, Instigo Eesti OÜ juhatuse liige;     
 • Ivi Lillepuu, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert;  
 • Kolonel Jaak Tarien, Õhuväe ülem;      
 • Jaanus Nuut, Regional Jet OÜ, Nordic Aviation Group AS, lennutegevuse juht;
 • Kalle Allikson, Lennuameti lennundustehnika osakonna juhataja; 
 • Kalmer Sütt, Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga juht;
 • Kristjan Telve, Lennuameti peadirektor;        
 • Mati Meos, Sihtasutuse Eesti Lennundusmuuseum juhatuse esimees;
 • Piret Mürk-Dubout, AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees;
 • Priit Rifk, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna lennundustalituse juhataja;
 • Risto Mäeots, Magnetic MRO tegevjuht ja juhatuse liige;    
 • Tanel Rautits, Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse esimees.    

Õppekava nõukogud

Akadeemilise struktuuri osakondi ja struktuuriüksusi nõustab ühiskondlikel alustel tegutsev õppekava nõukogu, mis on kinnitatud nõukogu otsusega. 

Lennuliiklusteeninduse õppekava nõukogu koosseis:

 • Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht-lektor – õppekava juht, õppejõudude esindaja;
 • Üllar Salumäe, Lennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhtimisosakonna juhataja – tööandjate esindaja, vilistlane;
 • Kristjan Telve, Eesti Lennuameti peadirektor – tööandjate esindaja, vilistlane;
 • Reet Stamm, Õhuväe Staabi A3 staabiohvitser – tööandjate esindaja, vilistlane;
 • Jaan Annus, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna teooriakoolitusjuht – õppejõudude esindaja;
 • Mikk Andreson, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja.  

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise õppekava nõukogu koosseis:

 • Nele Tootsi, Eesti Lennuakadeemia side ja navigatsiooni osakonna hoidja, lektor – õppekava juht, õppejõudude esindaja;  
 • Mati Tarlap, LLT AS-i sidetehnika osakonna juhataja – tööandjate esindaja;
 • Kalle Oruaas, Eesti Õhuvägi, õhuseiredivisjoni insener-tehnilise grupi ülem, kapten – tööandjate esindaja;
 • Lauri Stroom, AS-i Tallinna Lennujaam sideteenistuse juht – tööandjate esindaja;
 • Mario Tasso, Eesti Õhuvägi, lennubaasi side- ja raadiotehnilise eskadrilli raadio-, navigatsiooni- ja maandumisseadmete lüli ülema ülesannetes, leitnant – tööandjate esindaja;
 • Toomas Ruuben, TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi direktor, professor –õppejõudude esindaja;
 • Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht-lektor – õppejõudude esindaja;
 • Triin Viitmaa, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja.    

Õhusõiduki juhtimise õppekava nõukogu koosseis:

 • Meelis Koovit, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna koolitusjuht – õppekava juht;
 • Teo Krüüner, Eesti Lennuakadeemia õppejõud – õppejõudude esindaja;
 • Jaan Annus, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna teooriakoolituse juht, PPA lennusalga AW-139 piloot;
 • Jüri Liivamägi, Pakker Avio lennutegevuse juhataja, lennukoolituse juht, piloot-instruktor lennukitel;
 • Ain Siimsaare – õppejõudude esindaja; 
 • Leena Tammann, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja.

Lennundusettevõtte käitamise õppekava nõukogu koosseis:

 • Priit Pajuste, Eesti Lennuakadeemia lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja – õppekava juht;
 • Tiit Kepp, Tallinn Airport GH juhatuse esimees – tööandjate esindaja;
 • Jüri Krusealle, Eesti Maaülikooli dotsent, Eesti Lennuakadeemia dotsent – õppejõudude esindaja;
 • Anton Õnnik, Regional Jet OÜ, Nordic Aviation Group AS, Chief Operating Officer & Accountable Manager – tööandjate ja vilistlaste esindaja;
 • Üllar Salumäe, Lennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhtimisosakonna juhataja – tööandjate esindaja;
 • Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht-lektor – õppejõudude esindaja;
 • Allan Nõmmik, Eesti Lennuakadeemia õppejõud – õppejõudude esindaja;
 • Teisi Timma, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja. 

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava nõukogu koosseis:

 • Karl-Erik Seegel, Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor – õppekava juht; 
 • Mattias Kosemets, Eesti Lennuakadeemia lennundustehnilise koolituse osakonna koolitusjuht;
 • Risto Mäeots, Magnetic MRO tegevjuht – tööandjate esindaja;
 • Margus Keerman, Eesti Lennuameti lennundustehnika osakonna vaneminspektor – tööandjate esindaja;
 • Kristjan Tõniste, Panaviatic Maintenance AS-i tegevjuht – tööandjate esindaja;
 • Kristjan Tiimus, Threod Systems OÜ;
 • Jaak Umborg, Eesti Lennuakadeemia professor – õppejõudude esindaja;
 • Jegor Balagura, Magnetic MRO – vilistlaste esindaja;
 • Grete Piirsoo, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja.