Eesti Lennuakadeemia juhtimisorganiteks on rektoraat, nõukogu ja nõunike kogu. Lisaks nõustavad akadeemilise struktuuri osakondi õppekava nõukogud.  

Rektoraat

Esimees: rektor Jaanus Jakimenko 

Liikmed:  

 • Ants Aaver – õppeprorektor
 • Karl-Erik Seegel – arendusprorektor
 • Priit Mootse – haldusdirektor
 • Jaanika Mölter – kvaliteedijuht
 • Anu Vare – lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht, lektor
 • Nele Tootsi – lennundustehnika osakonna juhataja
 • Meelis Koovit – lennukoolitusosakonna koolitusjuht
 • Priit Pajuste – lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja

Rektoraadi tehnilise töökorralduse tagab rektori sekretär Signe Maasing.                  


Nõukogu 2018/19. õppeaasta koosseis

Rektor ja prorektorid

 • Rektor – Jaanus Jakimenko
 • Õppeprorektor – Ants Aaver 
 • Arendusprorektor – Karl-Erik Seegel

Struktuuriüksuste juhid

 • Haldusdirektor – Priit Mootse
 • Lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht – Anu Vare
 • Lennukoolitusosakonna koolitusjuht – Meelis Koovit
 • Lennundustehnika osakonna juhataja – Nele Tootsi
 • Lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja – Priit Pajuste
 • Õppeosakonna juhataja – Signe Vanker

Õppejõudude esindajad

 • Lii Nuut
 • Allan Nõmmik

Üliõpilaskonna esindajad

 • Mait Rõõmus – lennuliiklusteeninduse õppekava 3. kursuse üliõpilane
 • Raido Vint – õhusõiduki juhtimise õppekava 3. kursuse üliõpilane
 • Maria-Elizabeth Rüütel – lennundusettevõtte käitamise õppekava 2. kursuse üliõpilane

Nõunike kogu     

 • Ivi Lillepuu, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert
 • Kolonel Jaak Tarien, NATO küberkaitsekoostöö keskuse juht      
 • Jaanus Nuut, Regional Jet OÜ, Nordic Aviation Group AS, lennutegevuse juht
 • Kalle Allikson, Lennuameti lennundustehnika osakonna juhataja
 • Kalmer Sütt, Lennuliiklusteeninduse AS
 • Kristjan Telve, Lennuliiklusteeninduse AS        
 • Mati Meos, SA Eesti Lennundusmuuseum juhatuse esimees
 • Piret Mürk-Dubout, ASi Tallinna Lennujaam juhatuse esimees
 • Priit Rifk, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna lennundustalituse juhataja
 • Risto Mäeots, Magnetic MRO tegevjuht ja juhatuse liige    
 • Tanel Rautits, Lennuliiklusteeninduse ASi juhatuse esimees

Õppekava nõukogud

Akadeemilise struktuuri osakondi ja struktuuriüksusi nõustab ühiskondlikel alustel tegutsev õppekava nõukogu, mis on kinnitatud lennuakadeemia nõukogu otsusega. 

Lennuliiklusteeninduse õppekava nõukogu:

 • Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht-lektor – õppekava juht, õppejõudude esindaja
 • Üllar Salumäe, Lennuliiklusteeninduse ASi lennujuhtimisosakonna juhataja – tööandjate esindaja, vilistlane
 • Kristjan Telve, Lennuliiklusteeninduse AS – tööandjate esindaja, vilistlane
 • Reet Stamm, Õhuväe Staabi A3 staabiohvitser – tööandjate esindaja, vilistlane
 • Jaan Annus, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna teooriakoolitusjuht – õppejõudude esindaja
 • Mikk Andreson, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja  

Õhusõiduki juhtimise õppekava nõukogu:

 • Meelis Koovit, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna koolitusjuht – õppekava juht
 • Teo Krüüner, Eesti Lennuakadeemia õppejõud – õppejõudude esindaja
 • Jaan Annus, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna teooriakoolituse juht, PPA lennusalga AW-139 piloot
 • Jüri Liivamägi, Pakker Avio lennutegevuse juhataja, lennukoolituse juht, piloot-instruktor lennukitel
 • Ain Siimsaare – õppejõudude esindaja
 • Leena Tammann, Eesti Lennuakadeemia vilistlane – üliõpilaste esindaja

Lennundusettevõtte käitamise õppekava nõukogu:

 • Priit Pajuste, Eesti Lennuakadeemia lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja – õppekava juht
 • Tiit Kepp, Tallinn Airport GH juhatuse esimees – tööandjate esindaja
 • Jüri Krusealle, Eesti Maaülikooli dotsent, Eesti Lennuakadeemia dotsent – õppejõudude esindaja
 • Anton Õnnik, Regional Jet OÜ, Nordic Aviation Group AS, Chief Operating Officer & Accountable Manager – tööandjate ja vilistlaste esindaja
 • Üllar Salumäe, Lennuliiklusteeninduse ASi lennujuhtimisosakonna juhataja – tööandjate esindaja
 • Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht-lektor – õppejõudude esindaja
 • Allan Nõmmik, Eesti Lennuakadeemia õppejõud – õppejõudude esindaja
 • Merili Kallaste, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja

Lennundustehnika õppekava juures tegutseb side ja navigatsioonisüsteemide eriala ning õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala nõukogu.

Side ja navigatsioonisüsteemide eriala nõukogu:
 • Nele Tootsi, Eesti Lennuakadeemia lennundustehnika osakonna juhataja – õppekava juht, õppejõudude esindaja  
 • Mati Tarlap, Lennuliiklusteeninduse ASi sidetehnika osakonna juhataja – tööandjate esindaja
 • Kalle Oruaas, Eesti Õhuvägi, õhuseiredivisjoni insener-tehnilise grupi ülem, kapten – tööandjate esindaja
 • Lauri Stroom, ASi Tallinna Lennujaam sideteenistuse juhataja – tööandjate esindaja
 • Mario Tasso, Eesti Õhuvägi, lennubaasi side- ja raadiotehnilise eskadrilli raadio-, navigatsiooni- ja maandumisseadmete lüli ülem, leitnant – tööandjate esindaja
 • Toomas Ruuben, Tallinna Tehnikaülikool, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, professor – õppejõudude esindaja 
 • Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht – õppejõudude esindaja
 • Herman Proosa, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala nõukogu:

 • Nele Tootsi, Eesti Lennuakadeemia lennundustehnika osakonna juhataja ja lektor – õppekava juht
 • Karl-Erik Seegel, Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor – õppejõudude esindaja 
 • Risto Mäeots, Magnetic MRO tegevjuht – tööandjate esindaja
 • Imbi Ots, Eesti Lennuameti lennundustehnika osakonna vaneminspektor – tööandjate esindaja
 • Aleksandr Lamus, PPA lennusalga lennutehnilise eskadrilli ülem – tööandjate esindaja
 • Kristjan Tiimus, Threod Systems OÜ – tööandjate esindaja
 • Jegor Balagura, Magnetic MRO – vilistlaste esindaja
 • Oskar Saarepera, Eesti Lennuakadeemia üliõpilane – üliõpilaste esindaja