Õhusõiduki hooldustehnik — Eesti Lennuakadeemia

Ă•husõiduki hooldustehnik 
Kutseõppe õppekava

Järgmine kutseõppe grupp avatakse 2024. aasta sügisel

Tule meile õppima, saad töökoha ka!

Ă•husõiduki hooldustehniku kutseõpe toimub töökohapõhises ehk õpipoisi vormis. Ă•ppetöö toimub Tallinnas asuvas õppekeskuses koostöös organisatsioonidega Magnetic MRO, XFly ja Ă•huvägi.

  • 1/3 õppest läbid Sa koolis ja 2/3 ettevõttes.
  • Praktikaettevõte maksab Sulle kogu õpinguteaja (2 aasta) vältel töötasu, mis on võrdväärne või suurem riiklikust miinimumpalgast.
  • Sul avaneb võimalus proovida oma ala meistrite toetava käe all erinevaid tööülesandeid, millele lisanduvad kooli poolt vajalikud teoreetilised teadmised.
SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?

Läbides kutseõppe saab Sinust hinnatud spetsialist lennundustehnika valdkonnas!


Läbides kutseõppekava saab sinust õhusõiduki  hooldustehnik ning sa omandad teadmised kõige kohta, mis ĂĽhte tänapäevast lennuvahendit puudutab. 

Sa tunned igapäevaste hooldustööde läbiviimise põhimõtteid ja oskad iseseisvalt lugeda ning tõlgendada erinevaid insenertehnilisi andmeid.

Sa õpid tundma erialaspetsiifilist terminoloogiat  ning saad põhjalikud teadmised hooldus- ja remonttööde teostamisel kasutatavate materjalide ehituslikest omadustest.

Sa õpid käsitlema ka õhusõiduki hooldamiseks vajaminevaid mõõte- ja testseadmeid ning mitmesuguseid erinevaid tööriistu.

KĂĽsi sisseastumise kohta!


Ă•PPEKAVA

Mida õpitakse?

Ă•ppekava edukalt läbinud õpilane saab kooli lõputunnistuse ning lõpueksamite sooritamisel ka lennundustehnilise töötaja A-kategooria baaskoolituse tunnistuse.

Tutvu õppekavaga

Virtuaaltuur
Ă•PPEKESKKOND

Kus ja kuidas õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Soorita praktika oma tuleviku tööandja juures!

Eesti Lennuakadeemia viib õhusõiduki hooldustehnikute töökohapõhist kutseõpet läbi alates 2018. aastast. Lennuakadeemia töökohapõhise õppe ametlikukeks praktikapartneriteks on Magnetic MRO, XFly ja Õhuvägi.

Töökohapõhise õppe alustamise eeltingimuseks on kinnituskiri praktikakoha kohta. Õppima saab tulla aga ka teistest Eesti lennundusettevõtetest, kellega on sõlmitud kokkulepe, mis tagab õppe vältel praktikakoha olemasolu koos juhendajaga.
Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisĂĽsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennunduskorralduse eriala vilistlane
EAVA