Aita lennuvahendid taevasse


Lennundusmaastik areneb maailmas peamiselt just lennundustehnika valdkonna kaudu. See tööstusharu hõlmab endas õhusõidukite ja nende komponentide tootmist, mehitamata- ja rohelennundust ning uudsete tarkvaralahenduste väljatöötamist.

Lennundustehnika õppekava alla on koondunud kaks väga olulist suunda: õhusõiduki ehitus ja hooldus ning lennunduse info- ja telekommunikatsiooni tehnoloogia.

Sa astud sisse kombineeritud õppekavale, mis kannab nimetust lennundustehnika ning esimese aasta lõpus on sul võimalik valida, kummal erialal soovid jätkata.

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal õpid sa inseneriks!

Õhusõiduki insenerid tegelevad mehitatud ja mehitamata õhusõidukite ja nende komponentide, ning sidesüsteemide projekteerimise, arendamise ja hooldamisega.

Kuna õhusõidukite projekteerimine, testimine ja ohutu käitamine nõuab väga põhjalikke teadmisi mitmetes inseneeria valdkondades, siis keskendutakse õhusõiduki insenerina töötades reeglina mõnele konkreetsele valdkonnale, milleks võib olla näiteks aerodünaamika, õhusõiduki konstruktsioon, mootorid, avioonikasüsteemid, tootmine, käitamisprotseduurid, jätkuva lennukõlblikkuse tagamine, hooldus.

Küsi tudengilt sisseastumise kohta!

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava võimaldab Sul omandada laiapõhjalised baasteadmised kõigis eelpool loetletud valdkondades ja teha karjääri:

  • õhusõiduki mehaanika- või elektroonikainsenerina, kes tegeleb mehitatud ja mehitamata õhusõidukite mehaaniliste ja elektriliste süsteemide (sealhulgas sidesüsteemide) projekteerimise, arendamise ja tootmistehnoloogia väljatöötamisega;
  • õhusõiduki hooldusinsenerina, kes tegeleb õhusõidukite hooldustööde ja hooldustööde otstarbeka korraldamisega. Õpingute käigus saab läbida ka rahvusvaheliselt tunnustatud Osa-66 B1 või B2 kategooria baaskoolituse kursuse ja saada vastava baaskoolituse tunnistuse;
  • õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse insenerina, kes tegeleb õhusõidukite hoolduste planeerimise ja korraldamisega või insenerina, kes tegeleb lennumeeskondade nõustamisega, et lahendada õhusõidukitel lennu ajal tekkivaid tehnilisi probleeme.

ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Õppekava edukalt läbinud üliõpilane omandab kõrghariduse õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal ning ühtlasi saab ka rahvusvaheliselt tunnustatud lennundustehnilise töötaja baashariduse, mis tagab võimaluse töötada õhusõidukite hooldusorganisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal.

Esimesel aastal õpitakse rohkem üldaineid, näiteks keeli, lennundusfüüsikat, kõrgemat matemaatikat jm. Erialaõppes läbitakse muuhulgas selliseid aineid nagu teoreetiline mehaanika, lennundusalased õigusaktid, õhusõidukite aerodünaamika, ehitus ja süsteemid jms. Vastavalt valitud spetsialiseerumisele saab valida aineid ka hooldusinseneri, konstruktsiooniinseneri või lennukõlblikkuse korraldaja valikmoodulist. 

Tutvu õppekavaga lähemalt.

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kus ja kuidas õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Omandades vajalikud teadmised ja oskused õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialalt, on Sul mitmeid võimalusi tööle asumiseks. Õhusõiduki ehitus ja hooldus on valdkond, kus töötajaid on pidevalt juurde vaja.

Peamisteks tööandjateks Eestis on Aerohooldus, Eesti Õhuvägi, Fort Aero, Magnetic MRO, Nordic Aircraft Service, Panaviatic Maintenance, PPA lennusalk, Tallinna Lennujaam ASThreod Systems ja Xfly aga ka mitmed väiksemad mehitamata õhusõidukite projekteerimise, ehitamise ja käitamisega tegelevad kohalikud ning välismaised ettevõtted.

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennunduskorralduse eriala vilistlane
EAVA