Lennunduskorraldus – Eesti Lennuakadeemia

Juhi lennundust seestpoolt

Selleks et üks lennundusettevõte saaks töötada ilma tõrgeteta, on vaja tagada kõikide selle üksuste koordineeritud tegevus.

Mõned töökohad on nähtavalt seotud lennundusega nagu näiteks piloodid, lennujuhid ja reisijateenindajad, kuid ettevõtte toimimiseks on vajalikud ka taustajõud. 

Avalduste vastuvõtt sellele õppekavale toimub SAISis perioodil 06.05-27.06.2024.

Pane tähele: saad avalduse esitada juba enne riigieksamite tulemuste teada saamist. Eksamitulemuste teada saamiseni on sinu staatus SAISis "tingimuslikult kandideeriv".

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?


Lennunduskorralduse erialal õpid sa lennundus-spetsialistiks!

Oled sa oled kunagi mõelnud, kuidas jõuavad reisijad, pagas ja kaup õigel ajal õigesse kohta? Kuidas planeeritakse lennuliine ja kes vastutab lendude õigeaegse toimumise eest? Mis teeb lendamise ohutuks ja kuidas seda kõike juhitakse? Kõike seda ja palju muudki saad teada just lennunduskorralduse õppekaval.  

Lõpetades lennunduskorralduse eriala saab sinust laialdaste majandus- ja juhtimisalaste teadmistega spetsialist, kes: 

  • teab, kuidas toimib rahvusvaheline majandus ja millised on lennunduse tulevikusuunad;
  • on võimeline vastutama ettevõtte igapäevase juhtimis- ning arendustegevuse eest;
  • teab, kuidas juhtida logistilisi protsesse ja korraldada klienditeenindust;
  • oskab teostada turuanalĂĽĂĽse ja kavandada turundustegevusi;
  • omab teadmisi lendude planeerimisest;
  • tunneb lennundusõigust. 

Ă•PPEKAVA

Mida õpitakse?

Õppekava edukalt läbinud üliõpilane saab lennunduskorralduse kõrgharidusdiplomi, mis tagab võimaluse töötada era- või avalikus sektoris nii Eestis kui mujal maailmas.

Teoreetilise õppetöö käigus omandatakse baasteadmised lennundusest, ärivaldkonna ĂĽldised õppeained ning erialaained (nt lendude planeerimine ja monitooring, õhusõidukite hoolduse korraldus, lennundusettevõtte töö korraldamine, liinide planeerimine ja lennutranspordi ökonoomika). 

Kohustuslik praktika läbitakse erinevates lennundusettevõtetes ja/või organisatsioonides, kus õpitakse tundma nende ĂĽldist töökorraldust. 

Tutvu õppekavaga

Virtuaaltuur
Ă•PPEKESKKOND

Kus ja kuidas õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Lõpetajana võid sa leida tööd nii lennundusettevõttes kui riigiasutuses. 

Sinu karjäär võib alguse saada mitmetes Eesti lennundusettevõtetes nagu Tallinna Lennujaam AS, mis haldab ka kõiki teisi Eesti regionaallennujaamu, Tallinn Airport GH, Airest, Diamond Sky, Fort Aero, Magnetic MRO, Nyxair, Panaviatic, Xfly või hoopis Transpordiametis.

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisĂĽsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennunduskorralduse eriala vilistlane
EAVA