Selleks, et lennundusettevõte kui tervik töötaks ilma tõrgeteta, on vaja tagada kõikide üksuste koordineeritud tegevus. 

Lennunduskorralduse eriala lõpetaja on laialdaste lennundusvaldkonna majandus- ja juhtimisalaste teadmistega spetsialist, kes vastutab lennundusettevõtte igapäevase juhtimis- ning arendustegevuse eest.

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?

Lennunduskorralduse erialal on sul võimalik õppida lennundusspetsialistiks

Lennunduskorralduse eriala lõpetanuna oled sa laialdaste lennundusvaldkonna majandus- ja juhtimisalaste teadmistega spetsialist, kes vastutab lennundusettevõtte juhtimis- ning arendustegevuse eest.

ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Lennunduskorralduse erialal õpitakse tundma erinevate lennundusettevõtete töökorraldust. Teoreetilise õppetöö käigus omandatakse lennunduse baasteadmised,  ärivaldkonna üldised õppeained ning erialaained (lendude planeerimine ja monitooring, lennundustehnika, lennundusettevõtte töö korraldamine jt).  

Saad teadmised sellest, kuidas lennundusettevõtted toimivad, omandad juhtimisalased oskused ning suudad juhtida protsesse klienditeenindusest logistikani, majandusarvestusest turunduseni ning lennundusjärelvalvest turuanalüüsini.

Õppekava

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kuidas ja kus õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennundusettevõtte käitamise eriala vilistlane