Piloodi eriala on maailmas ainulaadne, kus ka taevas pole piiriks. Seda kinnitavad nii lennuki- kui ka kopteripiloodi tudengid, kes Eesti Lennuakadeemias õhusõiduki juhtimise erialal õpivad ning lendamist naudivad.

Kõik lennuakadeemia üliõpilased peavad teadma lennunduse põhitõdesid, eriti aga just tulevased piloodid.

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?


Õhusõiduki juhtimise erialal on sul võimalik õppida lennuki- või kopteripiloodiks

Sellel erialal saad õppida lennuki- või kopteripiloodiks, kes

  • peab tundma hästi õhusõiduki pardal asuvaid instrumente ja navigatsioonivahendeid, sest sageli pole silma järgi orienteerumine võimalik;
  • on ka raadiooperaator, kuna õhusõiduki õhus navigeerimisel, õhkutõusmisel ja maandumisel peab piloot sidet maapeal asuvate lennujuhtidega, kes annavad vajalikku informatsiooni;
  • teeb enne ja pärast lendu arvestused kütuse, ajakulu jm kohta, samuti haldab erinevaid pardasüsteeme;
  • oskab teha meeskonnatööd, kuna lisaks lennukile juhib piloot ka lennuki meeskonda.

ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Esimesel kolmel semestril õpitakse alusaineid, 4. semestril algab erialaõpe. Erialaõpingud sisaldavad nii teooriat kui ka lennupraktikat. 

Lennupraktika käigus õpitakse tundma põhilisi lennuetappe (õhkutõus, horisontaallend, pöörangud, maandumine jne), omandatakse marsruutlennu oskused, õpitakse orienteeruma ja maanduma piiratud nähtavuse tingimustes. Lisaks sooritatakse õppelende teistele lennuväljadele.

Eksamite eduka sooritamise järel väljastab Lennuamet sulle ametipiloodi lennundusloa koos liinipiloodi teooriapädevusega.  

Õppekava

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kuidas ja kus õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennundusettevõtte käitamise eriala vilistlane