Tule tööle Eesti Lennuakadeemiasse

Eesti Lennuakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste Eesti lennundusettevõtetele. Akadeemia õppetöö läbiviimisel osaleb palju oma eriala kogenud spetsialiste ning õppeprotsessis rakendatakse kõiki Euroopas kehtivaid lennuohutusalaseid standardeid. 

Lennuakadeemia eesmärgiks on kõrgharidusega lennunduspersonali koolitamine, rahvusliku lennunduskultuuri arendamine ja lennundusteaduse edendamine rahvusvahelises koostöös.  

Akadeemia väärtusteks on:

  • avatus - avatus koostööle, koostöövõime ja usaldusväärsus, suutlikkus sünergiat tekitada;
  • julgus - julgus muutuda, julgus astuda dialoogi, julgus otsustada kompetentsi kaudu;
  • teotahe - et kokkulepitud töö ära teha ja vajalikud eesmärgid saavutada, initsiatiiv ja aktiivsus tehtava suhtes;
  • pühendumus - kirg ettevõetava teostamiseks, süvenemine ja sihikindlus.