Töötajad

Rektoraat

Koit Kaskel
Signe Maasing
Jaanika Mölter
Ele Talu
Merelle Zeiger

Õppeosakond

Signe Vanker
Ants Aaver
Karine Mandel
Anu Roio
Anett Agafonov
Eva Lastik
Hans Künka

Arendusosakond

Tanel Kulbas
Peep Lauk
Andres Moks
Viktor Trasberg
Jüri Krusealle
Allan Nõmmik

Lennuliiklusteeninduse osakond

Anu Vare
Heikki Tapani Keskikuru
Rene Käsik
Tõnis Jürimäe
Kristjan Kõrgesaar
Anett Veski

Lennundustehnika osakond

Helen Rohtla
Nele Tootsi
Karl-Erik Seegel
Valeri Kravets
Matti Silla
Peeter Pajula
Taavi Kippak
Veiko Leps
Märt Vanamb
Kadri Mäeots

Õhusõiduki juhtimise osakond

Heliise Jartsev
Meelis Koovit
Jaan Annus
Ivar Mathisen
Kert Kotkas
Jaan Susi
Jüri Luha

Üldosakond

Illari Lään
Priit Mootse
Liis Saar
Eelika Tootsi
Henri Sutting
Andres Jõgi
Lauri Laasik
Lilia Ingel
Ave Kivimäe
Meve Tann
Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennundusettevõtte käitamise eriala vilistlane