Lennunduse info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia (lennundustehnika) – Eesti Lennuakadeemia

Inseneriteadmised, millega suunad lennunduse tulevikku 

Lennundusmaastik areneb maailmas peamiselt just lennundustehnika valdkonna kaudu. Selles valdkonnas on väga vaja inseneriteadmistega inimesi, kes valdavad erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning tagavad õhusõidukite ja süsteemide omavahelise suhtluse.

Lennundustehnika õppekava all on kaks väga olulist suunda: lennunduse info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia ning õhusõiduki ehitus ja hooldus.

Selle eriala puhul astud sa sisse lennundustehnika õppekavale ja saad esimese õppeaasta lõpus otsustada, millisele suunale soovid spetsialiseeruda.  

Avalduste vastuvõtt sellele õppekavale toimub SAISis perioodil 06.05-27.06.2024. 

Pane tähele: saad avalduse esitada juba enne riigieksamite tulemuste teada saamist. Eksamitulemuste teada saamiseni on sinu staatus SAISis "tingimuslikult kandideeriv".

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?


Lennunduse info- ja telekommunikatsiooni-tehnoloogia 

erialal õpid sa inseneriks!

Mehitatud ja mehitamata lennunduse üheks olulisemaks toimimise aluseks on erinevad side-, navigatsiooni-, seire- ja andmetöötlussüsteemid. Õpingute järel saab sinust info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, kes:

  • oskab kasutusele võtta, seadistada ja käitada lennuliikluse toimimiseks vajalikke sĂĽsteeme;

  • tunneb antenne, side-, navigatsiooni-, seire- ja raadiosĂĽsteeme; 

  • omab teadmisi programmeerimisest ja orienteerub tarkvara, arvutivõrkude, kĂĽberturbe ning laiemalt infotehnoloogilistele lahenduste maailmas;

  • saab ise valida, kas soovib töötada hands-on spetsialistina erinevate tehniliste lahendustega, keskenduda administratiivtööle või panustada enam arendustegevustesse ja lĂĽĂĽa kaasa uute tehnoloogiate kasutuselevõtu protsessis.  

Tavapärase mehitatud lennunduse ehk inimese juhitud õhusõidukite kõrval on väga kiiresti arenemas just mehitamata lennunduse valdkond. Sellel erialal on sul võimalik tutvuda ka droonide põneva maailmaga. 

Ă•PPEKAVA

Mida õpitakse?

Õppe käigus omandad sa teadmised erinevatest lennundusega seotud valkondadest ning õpid süvendatult side-, navigatsiooni- ja seiresüsteeme, infotehnoloogiat ning andmetöötlust.

Õppekava vastab ka rahvusvahelistele nõuetele ja selle edukat läbimisel saad lisaks kõrghariduse diplomile ka lennuliikluse insener-tehnilise personali (ATSEP) tõendi, mis annab võimaluse töötada lennundusettevõtetes ja -organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal.

Esimesel õppeaastal õpitakse rohkem ĂĽldaineid, näiteks keeli, lennundusfĂĽĂĽsikat, kõrgemat matemaatikat jm. Teisest õppeaastast algab sĂĽvendatud erialaõpe. Erialaõppes läbitakse muuhulgas selliseid aineid nagu arvutivõrgud, raadiomõõtmised lennunduses, kĂĽberturvalisus lennunduses, raadiosageduslik elektroonika jm. 

Insener peab olema mitmekĂĽlgne, seetõttu õpid sa ka töötama meeskonnas, planeerima ressursse ning omad teadmisi riski- ja ohutushindamisest. 

Tutvu õppekavaga

Virtuaaltuur
Ă•PPEKESKKOND

Kus ja kuidas õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Lõpetades oled sa omandanud laiapõhjalised insenerioskused ning sul on võimalik tööle asuda nii lennundussektoris kui info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia ettevõtetes ja seda nii Eestis kui välismaal. Sinu tulevane töö võib olla näiteks vahetustega operatiivtöö tehnilise valvepersonalina või loovam ja paindlikum näiteks sideinsenerina, kes hooldab, remondib ning arendab side-, navigatsiooni- ja seireseadmeid. 

Laiapõhjalised teadmised võimaldavad töötada ka projekti- või meeskonnajuhina.

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisĂĽsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennunduskorralduse eriala vilistlane
EAVA