Osale mehitamata õhusõiduki erikategooria kaugpiloodi baasteooria koolitusel — Eesti Lennuakadeemia
20.02.2023

Osale mehitamata õhusõiduki erikategooria kaugpiloodi baasteooria koolitusel

EAVA